Yönetim

              Yönetim

•    Dekan : Prof. Dr. Derya OKTAY
•    Dekan Yrd. :  Dr. Öğr. Üyesi Çağlar KOŞUN 
 

Fakülte Yönetim Kurulu

•   Prof. Dr. Derya OKTAY (Mimarlık Fakültesi Dekanı)
•   Prof. Dr. Yüksel ARDALI (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi) 
•   Prof. Dr. Gülten İMAMOĞLU (Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi) 
•   Prof. Dr. Nihat TINKILIÇ (Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
•   Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ (Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi) 
•   Doç. Dr. Hakan SAĞLAM (Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi)
•   Dr. Öğretim Üyesi Melda GENÇ (Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi) 

 Fakülte Kurulu

•   Prof. Dr. Derya OKTAY (Mimarlık Fakültesi Dekanı) 
•   Doç. Dr. Hakan SAĞLAM (Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi)
•   Prof. Dr. Yüksel ARDALI (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi) 
•   Prof. Dr. Canan DEMİREL KAZAK (Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi) 
•   Prof. Dr. Gülten İMAMOĞLU (Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi)
•   Doç. Dr. Nalan KIZILTAN (Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi) 
•   Doç. Dr.Yakup Alper VARIŞ (Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)
•   
Dr. Öğretim Üyesi Alper BODUR (İç Mimarlık Bölüm Başkanı)

             •   Dr. Öğretim Üyesi Melda GENÇ (Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi) 

Danışma Kurulu
 
•    Prof. Dr. Ali CENGİZKAN ( TED Üniversitesi. Mimarlık Fakültesi Dekanı, Ankara, Türkiye)
•    Prof. Dr. Mark C. CHILDS (New Mexico Üniversitesi, Kentsel ve Bölgesel Tasarım Bölüm Başkanı, ABD)
•    Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU (Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
•    Prof. Dr. Ruşen KELEŞ (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye)
•    Prof. Tarık ÖRGEN (Auburn Üniversitesi, ABD)
•    Prof. Dr. Gülsün SAĞLAMER (İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
•    Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı, İstanbul, Türkiye)
•    Prof. Dr. Georgia Butina WATSON (Oxford Brookes Üniversitesi, Kent Planlama Bölüm Başkanı, İngiltere)
•    Cengiz BEKTAŞ (Y. Mimar, Bektaş Mimarlık İşliği, İstanbul, Türkiye)
•    İshak MEMİŞOĞLU (Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı, Samsun, Türkiye)
•    Şeyda Koçer ÖZPAKER (Uluslararası Mimarlık Hizmetleri Danışmanı, New York, ABD)
•    Bülend TUNA (Mimarlar Odası 40. ve 41. Dönem Genel Başkanı, İstanbul, Türkiye)