Öğretim Kadrosu


Prof. Dr. Derya OKTAY (Dekan)
Doç. Dr. Mehriban MİKAYİLOVA
Doç. Dr. Hakan SAĞLAM 
Dr. Öğretim Üyesi Saim Can BERİTAN
Dr. Öğretim Üyesi Alper BODUR
Dr. Öğretim Üyesi Melda GENÇ
Dr. Öğretim Üyesi Çağlar KOŞUN (Dekan Yrd.)
Dr. Öğretim Üyesi Burcu MÜDERRİSOĞLU
Dr. Öğretim Üyesi  Erhan Burak PANCAR
Dr.  Öğretim Üyesi Fatih US
Öğr. Gör. Cem AYIK
Öğr. Gör. Saya KAYNAMA
Öğr. Gör. Robert John LEWIS
Arş. Gör. Hilal PARLAK ARSLAN
Arş. Gör. Semra BAKKAL
Arş. Gör. Yeliz EMECEN
Arş. Gör. Yeşim GÖRMÜŞ
Arş. Gör. Kader KESKİN
Arş. Gör. Yasemin KÜTÜK