Komisyonlar

Eğitim Komisyonu
 Dr. Öğr. Üyesi Çağlar KOŞUN (Başkan)     
 Doç. Dr. Hakan SAĞLAM                     
 Dr. Öğr. Üyesi Fatih US                         
 Dr. Öğr. Üyesi Burcu MÜDERRİSOĞLU
 Dr. Öğr. Üyesi Alper BODUR  

Tasarım Koordinasyon Komisyonu
Prof. Dr. Derya OKTAY                               
Doç. Dr. Hakan SAĞLAM                             
Dr. Öğr. Üyesi Fatih US    

Erasmus-Mevlana Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar KOŞUN              
Arş. Gör. Hilal PARLAK ARSLAN

Farabi Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Burcu MÜDERRİSOĞLU

Kütüphane Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Saim Can BERİTAN               
Arş. Gör. Kader KESKİN

Staj Komisyonu
Doç. Dr. Hakan SAĞLAM
Dr. Öğr. Üyesi Alper Bodur                              
Arş. Gör. Kader KESKİN

Çevre Komisyonu
Öğr. Gör. Cem AYIK                                       
Arş. Gör. Yasemin KÜTÜK                       
Arş. Gör. Yeliz EMECEN

Sosyal Etkinlikler ve Sergi Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Melda GENÇ                       
Doç. Dr. Mehriban MİKAYILOVA         
Arş. Gör. Semra BAKKAL                         
Arş. Gör. Yasemin KÜTÜK 

Disiplin Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Saim Can BERİTAN     
Dr. Öğr. Üyesi  Alper BODUR                                      
Dr. Öğr. Üyesi Burcu MÜDERRİSOĞLU    
(Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Melda GENÇ)  

Engelli Temsilcisi
Öğr. Gör. Cem AYIK

Mezunlar Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Fatih US