Dekanın MesajıSevgili öğrenciler,


 
Zorlayıcı bir süreç sonunda sizleri geleceğin mimarları olarak hazırlayacak eğitim ortamına ilk adımlarınızı attınız. Öncelikle sizleri kutlar, hoşgeldiniz demek isterim.
 
Fakülte olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma ile birlikte, edinilmiş bilgi, beceri ve deneyimlerin uygulamalarla topluma aktarılmasında çağdaş, etkin ve örnek bir kurum olmaktır. Misyonumuz, geleceğin mimarlarını/tasarımcılarını doğal, yapısal, tarihi ve geleneksel çevreye duyarlı, kullanıcının/toplumun çeşitlenen gereksinme ve beklentilerini dikkate alan, mesleki etiği gözeten, yerel değerlerin bilincinde ancak uluslararası gelişmelerden haberdar olan, araştırmayı önemseyen, gelişmiş teknoloji bilgisine sahip, disiplinlerarası çalışma ve işbirliği yapabilen, yenilikçi, yaratıcı, her türlü ortamda yarışabilecek mimarlar/tasarımcılar olarak eğitmek ve yönlendirmektir.
 
Akademik açıdan, her biri nitelikli bir eğitim geçmişine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma deneyimi olan yetkin akademisyenlerle genç ve çok yönlü akademisyenleri bir araya getiren dinamik kadromuzun yönlendirmeleriyle eğitiminize başlayacaksınız. Mimarlık eğitim programımız, uluslararası bir kurum olma hedefimiz doğrultusunda, Bologna Süreci ölçütleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Gelecek dönemlerde İngilizce Mimarlık Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarının başlatılmasını planlamakta olup, uluslararası işbirlikleri için girişimlere başlamış bulunmaktayız.
 
Fiziksel çevre açısından, kullanımımıza tahsis edilen eski büyük eğitim binasının bir mimarlık fakültesinin gereksinmelerini karşılamaya dönük yenilenmesinin tamamlanmasıyla, çok yakında çağdaş bir eğitim ortamına sahip olacaksınız. Denize yakın, sahildeki rekreasyon alanlarına komşu, çağdaş spor tesisleriyle çevrelenmiş Güzel Sanatlar Kampüsü’nde yer alan Mimarlık Fakültesi’nin öğrencileri olarak sizler, güzel sanatların farklı dallarında eğitim veren bir fakülte ve konservatuvarla iç içe olmanın da avantajlarını yaşayacaksınız.
 
Fakültemizde başarılı ve verimli bir eğitim süreci yaşamanız dileğiyle...
 
Prof. Dr. Derya OKTAY