Prof. Oktay CPUD '16 Uluslararası Kent Planlama ve Kentsel Tasarım Konferansında baş konuşmacı idi


Prof. Dr. Derya Oktay, DAKAM (Doğu Akdeniz Akademik Araştırma Merkezi) tarafından 8-9 Nisan tarihlerinde İstanbul Nippon Otel Konferans Salonunda gerçekleştirilen Uluslararası Kent Planlama ve Kentsel Tasarım Konferansı’nda (CPUD '16 / International City Planning and Urban Design Conference) baş konuşmacı (Keynote Speaker) idi. Oktay, “Sürdürülebilir kentleşmenin yeniden değerlendirilmesi: Bütüncül bir stratejiye doğru” ("Revisiting sustainable urbanism: Towards a holistic strategy") başlıklı sunumunda, bugünkü sürdürülebilir kent anlayışının yanlış ve eksiklerini literatür, uygulamalar ve gerçekler ışığında tartışarak, geleneksel kent modellerinden edinilen yere özel bilgilerin çağdaş kentsel tasarım kuramlarıyla bütünleştirilerek nasıl bütüncül bir strateji oluşturulabileceğini anlattı. Çok sayıda ülkeden katılımcıların bildiri sunduğu toplantıda, konuşma ile ilgili çok olumlu geri dönüşler alındı.