Prof. Dr. Ruşen Keleş Fakültemizin davetlisi olarak OMÜ’de idiMimarlık Fakültesinin davetlisi olarak Samsun'a gelen kentsel politikalar ve yerel yönetim alanında ülkemizin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Ruşen Keleş, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde "Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi" konulu bir konferans verdi. Konferansa,  Fakülte yönetimi dışında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, Şehir Plancıları Odası Samsun Şube Başkanı Serdar Sağlam, akademisyenler, mimarlar, şehir plancıları ve farklı fakültelerden çok sayıda öğrenci katıldı.
Prof. Dr. Ruşen Keleş, böyle bir organizasyonda bir araya gelme olanağı sağladığı için Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, sürdürülebilirlik kavramına açıklık getirdi; bu terimin anlamını sürekli ve dengeli gelişme ile eşleştirdi. Keleş, dünyamızın geleceği ve doğmamış nesillerin yaşam haklarını korumak için Türkiye'deki yöneticilerin de “ekosisteme zarar vermeden kentleşme” yöntemlerini desteklemeleri gerektiğine dikkat çekti.
Konferansın sonunda, Prof. Dr. Derya Oktay tarfından yönetilen soru-cevap oturumunda katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan deneyimli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ruşen Keleş'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin fidan sertifikasını sunarak aktardığı değerli bilgiler için teşekkür etti. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay da Prof. Keleş’i konuk etmekten dolayı memnuniyetini dile getirerek, tüm katılımcılar adına kendisine teşekkür etti.