Prof. Dr. Derya Oktay “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Koruma ve Diyalog Konferansı”nda konuşma yaptı


Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, 15-18 Mart tarihlerinde Sinop'ta gerçekleştirilen Uluslararası “Ortak Kültürel Miras: Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Koruma ve Diyalog" konferasında davetli konuşmacı idi. Kültürel Miras ve Bütünleşik Alan Yönetimi ve Tarihi Sinop Cezaevi yeniden işlevlendirme-canlandırma projesi kapsamında düzenlenen ve AB destekli olarak gerçekleştirilen konferansta Prof. Oktay "Değişen Kent bağlamında Kentsel Sürdürülebilirlik ve Kimlik" başlıklı bir konuşma yaptı. Prof. Oktay, kimlik konusunu tartışırken, Avusturyalı uzmanlar tarafından hazırlanarak sunulan kapsamlı Sinop projesinin, ‘yer’ in ruhunu ve yerel halkın beklentilerini daha fazla anlayarak sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Konuya bütüncül bir çerçevede yaklaşan ve dünyadan çeşitli örneklerle desteklenen sunum sonrasında, Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü yöneticileri, Prof. Oktay ve OMÜ Mimarlık Fakültesi ile geleceğe dönük işbirliği olasılıklarını görüştü.