Prof. Dr. Derya Oktay SBE 2016 Konferansına aktif katılımlarda bulundu


Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Derya Oktay, her yıl başka bir ülkede düzenlenen uluslararası konferans serisi SBE 2016’da (Sustainable Built Environment Conferences / Sürdürülebilir Yapısal Çevre Konferansı) Bilim Komitesi Üyesi olarak görev yaptı ve farklı katkılarda bulundu. Swiss Otel’de gerçekleştirilen ve bilim insanlarını Türkiye’nin ve dünyanın en önemli mesleki ve bilimsel kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya getiren konferansta, Oktay, Kent ve Politika Oturumunda Moderatörlük yaptı, ve Dr. Buket Asilsoy ile birlikte sürdürülebilir kentleşmenin en yeni boyutu olan Ekolojik Vatandaşlık konusuna odaklanan Ecological Citizenship as the New Dimension of the Ecological City” başlıklı bildirinin sunuşunu gerekleştirdiler.
 
Küresel ölçekte 20 ayrı kentte eş zamanlı olarak gerçekleştirilen konferansların Türkiye ayağı olan bu büyük toplantı, “Smart Metropoles / Integrated Solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities” temasıyla Türkiye’nin en büyük ve etkin sivil toplum örgütü olarak bilinen İMSAD / Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği tarafından düzenlendi.
 
Sunulan bildirilerin yayınlandığı konferans kitabına http://www.sbeistanbul.com/assets/SBE16_Papers_ing-24-10-2016.pdf adresinden ulaşılabilir.