OMÜ’den Prof. Dr. Derya Oktay MED GREEN FORUM'da davetli konuşmacı idi


    1. OMÜ’den Prof. Dr. Derya Oktay MED GREEN FORUM'da davetli konuşmacı idi

     Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, 26-28 Ağustos 2015 tarihlerinde İtalya'nın Floransa kentinde gerçekleştirilen MED GREEN FORUM’da (Akdeniz Yeşil Binalar ve Yenilenebilir Enerji Forumu) davetli konuşmacı idi. Merkezi İngiltere'de bulunan Dünya Yenilenebilir Enerji Ağı  (WREN) ve İtalya Üniversitelerarası Araştırma Merkezi (ABITA) tarafından düzenlenen, 39 ülkeden 184 uzmanın katıldığı toplantıda Prof. Oktay "Geleceğin Kentleri İçin Dersler: Ekoloji, Kültür ve Sürdürülebilirlik" başlıklı bir sunum yaptı. İlgi ile izlenen konuşma sonrasında, WREN ve ABITA yöneticilerinin isteğiyle, OMÜ Mimarlık Fakültesi ile farklı düzeylerde işbirliklerinin geliştirilmesi için görüş birliğine varıldı. 
 2. Dekan Prof. Oktay EAAE 2015 Konferansı'nda OMÜ’yü temsil etti 

     OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Oktay 27-30 Ağustos 2015 tarihlerinde Politecnico di Milano - İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği Konferansına katıldı. Her yıl düzenlenen, Mimarlık okulların yöneticilerinin bir araya geldiği, farklı kurumlardaki deneyimlerin paylaşıldığı,  ve Avrupa Birliği kapsamındaki okullarda mimarlık eğitiminin sürekli güncelleştirilip geliştirilmesi için çözüm politikaları üreten EAAE toplantılarının bu yılki tartışmaları, sürekli değişen küresel ve yerel koşullar paralelinde, geçmiş yarım yüzyıllık çağdaş tarihimizden yararlanarak, mimarlık eğitiminin bugününün ve 2030’a kadarki geleceğinin nasıl şekillenebileceği konusunda stratejiler oluşturmaya odaklandı. Avrupa Mimarlık okullarından gelen bilgilerin yayınlandığı “2030’a Doğru Mimarlık Eğitimi”(Architectural Education Towards 2030: An Inquiry amog European Architectural Schools) başlıklı kitapta OMÜ Mimarlık Bölümü ve eğitim stratejisini içeren tanıtım da yerini aldı.