Geleceğin mimarları ve şehir plancılarıyla ODTÜ-OMÜ Samsun Öğrenci Çalıştayı başarı ile tamamlandı.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 51 son sınıf öğrencisi ve sekiz öğretim elemanı, OMÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden 25 son sınıf öğrencisi ve 9 üçüncü yıl  öğrencisi ve öğretim elemanlarının katılımı ile “Samsun için Kentsel Planlama ve Tasarım” temalı bir öğrenci çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri, 2016-2017 akademik yılında çalışma alanı olarak belirlenen Samsun’u kent yapısı, eko-denge finans modelleri, bölgesel gelişim, kırdan kente ulaşan omurga, ulaşım analizi, sanayi yapısı, doğal ve çevresel faktörler, tarihi bölgeler, kıyı özelliği, sağlık sektörü, sanayi-üniversite iş birliği, tarihi ve doğal koruma alanları ve turizm sektörüne ilişkin analizlerini ve planlama çalışmalarını sundular. Farklı grupların proje önerilerinin olumlu ve geliştirilebilir yönleriyle değerlendirildiği çalıştay, bilgilendirici, düşündürücü ve verimli bir tartışma platformu oluşturdu.
Dekan Prof. Dr. Derya Oktay, fakülte vizyonunun bir parçası olan disiplinlerarası yaklaşımları paralelinde, bu düzenlemenin, geleceğin mimarları ve şehir plancılarının birlikte çalışmayı öğrenmelerinde bir adım olması nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı ve stüdyo koordinatörü Prof. Dr. Çağatay Keskinok, Doç. Dr. Emine Y. Şenbil, Doç. Dr. Osman Balaban ve araştırma görevlilerinden oluşan ekibe işbirlikçi yaklaşımları için teşekkür etti.ODTÜ’lü ekip üyeleri de OMÜ Mimarlık Fakültesinde bu etkinliği gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İki yönetici arasında, OMÜ Mimarlık Fakültesinde yakın gelecekte eğitimin başlatılması planlanan Şehir ve Bölge Planlama Bölümündeki eğitim programının kurgulanması ile ilgili görüş alış verişinde bulunularak işbirliğinin farklı düzeylerde devam etmesi için görüş birliğine varıldı.