Prof.Dr.Derya OKTAY’ın çalışması Avrupa kentlerinin gelişimine ışık tutan kitapta yer aldı


         Dekanımız Prof. Dr. Derya OKTAY’ın “Sürdürülebilir Kentleşmeye Eleştirel Bir Yaklaşım: Geleneksel ve Çağdaş Paradigmalardan Dersler” (A Critical Approach to Sustainable Urbanism: Lessons from Traditional and Contemporary Paradigms) başlıklı çalışması, Avrupa Arazi Kullanım ve Geliştirme Akademisi (EALD, İsviçre), “Arazi Sahipliği ve Arazi Kullanımının Geliştirilmesi: Mekansal Planlama ve Arazi Yönetim Politikalarında Geçmiş, Bugün ve Geleceğin Bütünleştirilmesi” (Land Ownership and Land Use Development: The Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management Policies) başlıklı kaynak kitapta yayınlandı. Prof. Oktay’ın çalışması, Batı dünyasında üretilen kent planlama ve tasarım yöntemlerinin ‘yer’e ait tüm değerler ve özellikler dikkate alınmadan aynen uygulanmasının yanlışlığını vurgulayarak, ‘sürdürülebilir kentleşme’nin mükemmel örneği olan  geleneksel Türk (Osmanlı) kentinden alınan derslerle yeni çağdaş planlama yöntemlerini birleştiren yeni ve bütüncül bir çerçeve öneriyor.
 
       Avrupa’nın en saygın bilimsel yayınevlerinden olan vdf Hochschulverlag AG an der ETH, Zürich (İsviçre) tarafından basılan kitap çağrılı akademisyenlerin yazdığı bölümlerden oluşuyor ve Avrupa ülkelerindeki kentlerin gelişimine ışık tutuyor. Kaynağın dijital versiyonuna aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://vdf.ch/land-ownership-and-land-use-development-e-book.html