Prof. Oktay Kentsel Tasarım Rehberleri Hazırlanması Arama Konferansı'nda Moderatörlük yaptı


Prof. Dr. Derya Oktay, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesine ilişkin ortak çalışmaları kapsamında, 21 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Kentsel Tasarım Rehberleri Hazırlanması Arama Konferansı'nda Moderatör olarak görev yaptı. Türkiye'de Kentsel Tasarım Rehberi'nin kurumsallaşması adına önemli bir açılım sağlaması beklenen ve uluslararası katkıların da alındığı projenin bu aşamasında, hazırlanan modele ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarından seçilmiş davetliler ile projeye dönük paydaş görüş ve önerileri alınmış (ve sonrasında moderatörler tarafından) derlenmiş oldu.