OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Oktay, Mimarlık Fakülteleri Dekanlar Konseyi (MİDEKON) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiTürkiye ve KKTC’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan mimarlık fakültelerinin dekanlarından oluşan Mimarlık Fakülteleri Dekanlar Konseyi (MİDEKON) Toplantısı, 30 Ocak 2015 tarihinde İstanbul’da, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirildi.  Toplantı kapsamında, süresi dolan MIDEKON Yönetim Kurulunun yenilenmesi için yapılan seçimde, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanları ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.
 
MIDEKON’un amaçları “mimarlık temel alanı (mimarlık, tasarım, planlama) disiplinleri ile ilgili yönetim, eğitim ve araştırma sorunları üzerinde AB ve küresel boyuttaki gelişmeleri de dikkate alarak görüş alış- verişinde bulunmak; ilgili yasalar ve yönetmelikler için öneriler hazırlamak; adı geçen disiplinlerle ilgili öğretim programlarının etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek,  Mimarlık Fakülte çatısı altında yer alan bölümlerin oluşturduğu iletişim grupları (MOBBİG gibi) arasında eşgüdümü sağlamak ve ilişikileri geliştirici çalışmalar yapmak; Profesyonel mimarlık tasarım ve planlama hizmetleri için verilecek eğitimin lisans, yüksek lisans bütünselliğini sağlamak için yapılacak yeni düzenlemeleri üniversitelerarası kurula, üniversite senatolarına ve ilgili diğer kurumlara sunmak” olarak tanımlanıyor.