Mimarlık Fakültesi'nde yeni uluslararası açılımlar


Eylül 2013’de eğitim-öğretime başlandığından beri uluslararasılaşma çabalarını sürdüren ve son üç dönemde yabancı sözleşmeli öğretim üyelerinin desteğini alan OMÜ Mimarlık Fakültesi’nde, yeni üç uluslararası işbirliği ile yakın gelecekte çok daha yoğun bir uluslararası eğitim-araştırma ortamı yaratılmış olacak. Dekan Prof. Dr. Derya Oktay tarafından yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi’nin geçen yıl gerçekleşen Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği (EAAE) üyeliğini takiben, İspanya’nın önde gelen mimarlık okullarından biri olan Seville Üniversitesi (Universida da Sevilla) Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’ndan gelen teklifle Seville Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında (özellikle iki Mimarlık Fakültesi arasındaki değişimlerle başlayacak olan) Erasmus Anlaşması hazırlık süreci tamamlandı ve geçen ay imzalandı. Bunun dışında, ABD’nin saygın araştırma üniversitelerinden Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi (North Carolina State University) Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’ndan gelen teklifle, yine iki üniversite arasında, özellikle Mimarlık - Kent Planlama - Peyzaj Mimarlığı alanlarında öğretim üyesi ve öğrenci değişimi ve ortak bilimsel araştırma projelerinin başlatılmasına olanak sağlayacak protokolun imzalanması için görüş birliğine varıldı ve iki üniversitenin Rektörlük makamına sunuldu. Üçüncü işbirliği ise, Arnavutluk’taki Tiran Polyteknik Üniversitesi (Polytechnic University of Tirana) Mimarlık ve Kent Planlama Fakültesi ile OMÜ Mimarlık Fakültesi arasında başlatılan işbirliğinin, yakında gerçekleştirilecek OMÜ-Tiran Polyteknik Üniversitesi Erasmus Anlaşması’na dönüştürülmesini kapsıyor; böylece iki kurum arasında daha etkin bir öğretim üyesi ve öğrenci değişimin gerçekleştirilmesi sağlanacak.