Mimarlık Fakültesi Fransa'da temsil edildi.


Mimarlık Fakültesi Fransa’da temsil edildi
Dekanımız Prof. Dr. Derya Oktay, 30 Ağustos - 02 Eylül 2017 tarihlerinde Fransa’nın Bordeaux kentinde gerçekleştirilen EAAE (Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği) Konferans ve Genel Kurulu’nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesini temsil etti. “Dünya ile birlikte öğrenmek” (Learning with the World) teması ile bu yıl 40. kez düzenlenen EAAE Konferansında, Avrupa’daki mimarlık okullarının kıta dışındaki partner kurumlarla yaptıkları ortak eğitim ve araştırma etkinlikleri çeştli sunuşlarla paylaşılarak tartışıldı. Bu ortak çalışmalarda, yaşanan yerden çok farklı bir yerde tasarım çalışması söz konusu olduğunda, yerin çevresel ve toplumsal bağlamına saygı ve duyarlılık gösterilmesinin önemi ve bu bağlamda hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının yerin ruhunu destekleyen çalışmalarla ilgili daha büyük sorumluluk  almaları gerektiği vurgulandı. Prof. Oktay, EAAE Konferansındaki bu vurgunun OMÜ Mimarlık Fakültesi’nin yere özgü doğal-yapısal-kültürel değerlerin gözetilmesine odaklı sürdürülebilir mimarlığı önemseyen vizyonuyla bire bir çakışması nedeniyle memnuniyetini dile getirdi; Oktay, OMÜ Mimarlık Fakültesinin, Bordeaux’daki toplantı ardından oluşturulan ve tarihi çevrelerde tasarım ve araştırma çalışmalarının ağırlık kazanacağı EAAE Koruma Ağı’na da dahil olacağını söyledi.
Avrupa, ABD ve Japonya’dan çağrılı konuşmacıların sunumlarıyla desteklenen ve farklı görüş ve yaklaşımların tartışıldığı EAAE Konferansı sırasında, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden mimarlık okullarının yöneticilerinden oluşan katılımcılar, Bordeaux’daki tarihi ve geleneksel mimari mirası ya da çağdaş uygulamaların tanıtım ve incelemesini içeren bir teknik geziye katıldılar. Toplantıya katılan altı Türk Mimarlık okulu yöneticisinden biri olan Prof. Oktay, büyük bir metropol olarak tasarlanan, ünlü mimarların da eserlerinin bulunduğu Bordeaux-Euratlantique kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.