Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Oktay’a Mimarlık ve Kentbilim alanında yeni uluslararası görev


Dekanımız Prof. Dr. Derya Oktay, mevcut uluslararası sorumluluklarına ek olarak yeni bir önemli görev üstlendi. Mimarlık ve Kentbilim alanındaki en eski ve saygın dergilerden olan Built Environment (Oxford, İngiltere) dergisinin Editör Kurulu üyeliğine seçilen Prof. Oktay, bu göreve, derginin yenilikçi ve geleceği şekillendirici (vizyoner) niteliğinin artırılmasına yönelik yeni yapılanma kapsamında davet edildi.
 
Prof. Oktay’dan aldığımız bilgilere göre, 50 yıllık Built Environment dergisi, bir ‘şehir planlama duayeni’ kabul edilen İngiliz Profesör Sir Peter Hall tarafından geliştirilmiş ve 36 yıl yönetilmiş. Dergi kentlerle ilgili çalışmaları yenilik, genişleme ve dönüşüm için büyük fırsatlar olarak görüyor, ve her sayısı çağdaş kentleşmenin farklı bir konusuna odaklanıyor. Mimarlık, kentsel tasarım, koruma, ekonomik kalkınma, çevresel planlama, sağlık, konut, dönüşüm, toplumsal sorunlar, mekansal planlama, sürdürülebilirlik ve ulaşım konuları, disiplinlerarası sınırların kaldırılarak, küresel (global) bir perspektiften, ve uygulamacılar, akademisyenler ve öğrencilere yönelik olarak ele alınıyor. Bu çerçevede, Prof. Oktay da kendi araştırma alanlarında, özellikle kentsel tasarım/dönüşüm, sürdürülebilirlik, kamusal alanlar, ve kentsel yaşam kalitesi konularında belli sayıların baş editörlüğünü yapacak. (Bilgi için bkz: http://www.alexandrinepress.co.uk/built-environment/editors)