İngilizce Ders Muafiyet Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine


İngilizce Ders Muafiyet Sınavı 21.09.2016 Çarşamba günü saat 10:00 da yapılacaktır.

Yer:​ OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü Mimarlık Fakültesi Binası Kırmızı Derslik