İç Mimarlık Bölümü Danışman Hocaları


İç Mimarlık Bölümü 1. ve 3. sınıf öğrencilerimizin danışmanı Doç.Dr. Mehriban MİKAYİLOVA,
İç Mimarlık Bölümü 2. Sınıf öğrencilerimizin danışmanı Yrd.Doç.Dr. Fatih US olarak atanmıştır.