Dünya Mimarlık Haftası Mimaride Ekoloji ve Sürdürülebilirlik Semineri ile tamamlandı.


Dünya Mimarlık Haftası Mimaride Ekoloji ve Sürdürülebilirlik Semineri ile tamamlandı.
 
2017 Dünya Mimarlık Günü teması olan “İklim Değişikliğine karşı eylemler” paralelinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi ve Mimarlar Odası Samsun Şubesi işbirliği ile, "Mimaride Ekoloji ve Sürdürülebilirlik” konulu bir seminer düzenlendi. Seminer, mimaride ekoloji ve sürdürülebilirliği Bodrum’daki yöresel mimari örnekler ve yeni yorumlar üzerinden aktaran Yüksek Mimar Ahmet İğdirligil tarafından verildi. Yöresel mimari, özellikle taş bina tasarımı ve restorasyonu konusunda uzmanlaşan İğdirligil, konuşmasında, çok önemli bir Akdeniz yerleşimi olan Bodrum (eski Halikarnasos)’da yerel mimarlığın biçimlenmesine etki eden faktörleri, eski yapıları bina-çevre ilişkisinin tüm boyutlarıyla birlikte inceleyerek, bunlardan aldığı derslerle yeni binalarını nasıl tasarladığını anlattı; eserlerini, doğal çevre ile çok güçlü bir ilişki içinde, araziye ve eğimine en az müdahale ile, mevcut ağaçları tasarıma katarak, yöreye ait doğal malzemeler ve geleneksel yapım sistemlerinden yararlanarak, ve kullanıcısının beklentilerini dikkate alarak oluşturduğunu vurguladı.
Çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve Samsun’lu mimarın katıldığı seminer, Dekan Prof. Oktay’ın yönettiği soru-cevap oturumunda, Ahmet İğdirligil’in öğrencilerden ve öğretim elemanlarından gelen soruları yanıtlaması ve tartışmalarla devam etti. Oktay, bu seminerin, Mimarlık Fakültesi’nin kuruluşundan beri vizyonunun parçası olan “çevre ve insana duyarlı, sürdürülebilir mimarlık” düşüncesini doğrudan destekleyen bir etkinlik olduğunu, Mimarlık Haftasını böyle bir etkinlikle tamamlamaktan mutlu olduklarını belirtti. Seminer, konuk mimara, OMÜ fidan sertifikası olarak hazırlanan teşekkür belgesinin Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu tarafından sunulmasıyla sonlandı.