DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ MESAJI


Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya OKTAY’ın “İklim Değişikliği Eylemi” temalı Dünya Mimarlık Günü mesajı
 
 
 


Dekanımız Prof. Dr. Derya OKTAY Dünya Mimarlık Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (UIA), her yıl Ekim ayının ilk pazartesi gününü Dünya Mimarlık Günü olarak tüm dünyada kutlandığını söyleyen Prof. Dr. Oktay, Dünya Mimarlık Günü’nün bu yıl, UIA’nın belirlemiş olduğu İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEMİ teması ile Türkiye ve tüm dünya ülkelerinin mimarları ve mimarlık örgütlerince kutlanacağını, bu temayı desteklemek üzere Bonn ve Kuala Lumpur’da iki büyük forum gerçekleştirileceğini ifade etti, ve şöyle devam etti:
“Ciddi çevresel problemlerin kentleri ve yaşayanları tehdit ettiği, kültürel değerlerin baskı altında olduğu, pek çok kentin sosyal açıdan kapsayıcı ve duyarlı çevrelerden yoksun olduğu küreselleşme çağında, ekolojik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirliği birleştiren sürdürülebilir kentleşme ve mimari için, Mimarlık ve Şehir-Bölge Planlama eğitimlerinde yeni yönlendirmeleri de içeren bütüncül bir stratejiye doğru yönelmeye acil ihtiyaç vardır. Bu çerçevede mimarlar, hızlı ve denetimsiz kentleşme ve bina sayısındaki artış nedeniyle enerji tüketiminin artmasının bilincinde olarak, iklim değişikliğinin ve yarattığı sorunların (sera gazı emisyonunun artması) etkilerini azaltan bina ve yapı sistemleri yoluyla, sürdürülebilir kentleşme süreci içinde çok önemli bir rol üstlenebilirler.”
Gelecek 30 yılda dünya nüfusunun yüzde 80’inin kentlerde yaşayacağını kaydeden Prof. Oktay, bunun özellikle gelişmekte olan ülkelerde kentsel altyapı ve donatılar üzerinde büyük baskılar yaratacağını, bu nedenle, doğal afet ve kentsel felaketler dikkate alındığında, sürdürülebilir ve dayanıklı kentler için çalışılıp, söz konusu risklerin azaltılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Oktay şöyle devam etti: “Kentsel alanların insanların yaşam kalitelerini en çok etkileyen yerler olduğu kuşkusuzdur. Kentler aynı zamanda gerçekleştirilen etkinliklerin yoğunluğu nedeniyle çevre sorunlarının da ana kaynağıdır. Ancak buna tersinden de bakmak mümkündür. Kenti sorun değil de hem kentin yaşayanları, hem ülke, hem de iklim değişimi için bir çözüm ve fırsat alanı olarak gördüğümüzde, çözümleri üretmek bir heyecan haline gelebilecektir. Bu bilinçle ve kentlerimizde daha iyi bir gelecek umuduyla, Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!”