Dekanımız Prof.Dr.Derya OKTAY Hindistan Tarihi Kentler Konferansının davetlisi olarak Mumbai’de idi.


Dekanımız Prof. Oktay Hindistan Tarihi Kentler Konferansının davetlisi olarak Mumbai’de idi.


Prof. Dr. Derya Oktay, IES College Mimarlık Fakültesi tarafından Mumbai (Bombay) kentinde düzenlenen "TEMPORAL RECONCILIATIONS: URBAN INTERVENTIONS AND THE FUTURE OF THE HISTORICAL INDIAN CITY" başlıklı konferansının davetli konuşmacısı olarak 4-6 Mart tarihlerinde Hindistan’a gitti. "Bütüncül bir Perspektiften Kent Kimliği" (Urban Identity through A Holistic Perspective) başlıklı konuşmasında Prof. Oktay, hızlı kentleşme ve küreselleşmenin kentleri ve kimliklerini nasıl etkilediğini örneklerle ortaya koyduktan sonra, kent kimliğinin sadece fiziksel, estetik ve anıtsal değil, doğal, tarihsel-yapısal ve sosyo-kültürel boyutları olduğunu dünya kentlerinden örnekler vererek açıkladı. Çok geniş bir katılım ile gerçekleşen konferans bitiminde düzenlenen panelde de konuşan Oktay'ın konuşması çok olumlu değerlendirmeler aldı. Ziyareti sırasında Prof. Oktay’a büyük ilgi gösteren üç Mimarlık okulunun yöneticileri (aynı zamanda Uluslararası Beşeri Yerleşmeler Birliği - IAHH - Başkanı ve Genel Sekreteri), akademik işbirlikleri konusunda da görüşmelerde bulundular.