Dekanımız Prof. Oktay Dünya Ekistics Cemiyeti (WSE) üyeliğine seçildiProf. Dr. Derya Oktay, Dünya Ekistics Cemiyeti Üyeliği (WSE)’ne seçildi. Seçim, aday gösterilen isimler arasından, cemiyet üyelerinin - gizli - oylamalarıyla gerçekleştirildi. Merkezi Atina (Yunanistan)’da olan, geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki insan yerleşmelerini araştırmak için 1965’te kurulan Dünya Ekistics Cemiyeti, Birleşmiş Milletler (ECOSOC)’e danışmanlık yapan ve sınırlı sayıda üye ile çalışan, politik ve dini boyutu olmayan önemli bir sivil toplum örgütü. Cemiyetin amaç ve hedefleri ise şöyle tanımlanıyor: İnsan yerleşmelerine dair bilgi ve düşüncelerin gelişimini araştırmalar ve yayınlar/konferanslar/burslar yoluyla özendirmek; İlgili alanda eğitimin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmek; İnsan yerleşmeleri ile ilgili kamusal bilinci artırmak ve böylece dünya çapında ilgi görmesini ve ilgili işbirliklerinin oluşmasını kolaylaştırmak; İnsan yerleşmelerinin gereksinmelerine disiplinlerarası düzeyde yaklaşma gerekliliği ve bunun avantajları konusunda bilincin artırılmasını sağlamak; böyle bir yaklaşımı teşvik etmek ve desteklemek.