Dekanımız Prof. Oktay Arnavutluk’taki önemli konferansın ana konuşmacısı idi.


Dekanımız Prof. Dr. Derya Oktay, 14-16 Aralık tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tirana’da gerçekleştirilen, “Dönüşen Kentler” temalı I. Uluslararası Mimarlık ve Kentbilim Forumunda (IFAU 2017 - 1st International Forum on Architecture and Urbanism) ana konuşmacısı (keynote speaker) idi. Prof. Oktay, Arnavutluk Enerji ve Endüstri Bakanı Vekili, Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Vekili, Tirana Politeknik Üniversitesi Rektörü, Pristine Üniversitesi, Tirana Politeknik Üniversitesi ve Lousiana State Üniversitesi (ABD) Dekanlarının hazır bulunduğu konferansta “Dönüşüm Kentlerinde Kimlik: Bütüncül Bir Yaklaşım” (Urban Identity in Cities in Transition: A Holistic Approach) başlıklı bir konuşma yaptı. Oktay konuşmasında dünya kentlerinde, özellikle küreselleşme çağında çok daha belirgin hale gelen kentsel kimlik sorununun ortaya çıkış nedenlerini açıkladıktan sonra, konuşmasını dönüşüm kentlerinde kentsel kimliğin güçlendirilmesi için bir dizi öneri ile tamamladı.
 
OMÜ ve Mimarlık Fakültesi için yeni uluslararası işbirliği açılımları
Farklı ülkelerden 180 katılımcı ile124 sunumun gerekleştiği, Oktay ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nden bir ana konuşmacı dışında Almanya, Fransa, İtalya, Arnavutluk ve Slovenya’dan çağrılı konuşmacıların da yer aldığı konferans kapsamında, evsahibi üniversite rektörünün ve davetli konuşmacıların katıldığı, Erasmus ve Horizon 2020 proje işbirlikleri konulu bir iletişim toplantısı gerçekleştirildi.
 
Konferanstaki tek Türk konuşmacı olarak Türkiye’yi de temsil eden Dekanımız Oktay, konuşması sonrasında izleyenlerden çok olumlu yorumlar almaktan, İtalya’nın önde gelen iki üniversitesinin temsilcileriyle üniversiteler düzeyinde Erasmus işbirliği imzalanması için ön anlaşmaya varmaktan, ve Tirana Politeknik Üniversitesi Mimarlık ve Kent Planlama Fakültesi araştırmacılardan belli projelere danışman desteği alma yönünde istekte bulunulmasından çok mutlu olduğunu belirtti.