Dekanımız Prof. Dr. Oktay’ın Samsun araştırması İngiltere’nin saygın dergisinde yayınlandı.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay’ın, “Kent kimliğinin değişen koşullarda yeniden değerlendirilmesi: Samsun Araştırması” (Reevaluating urban identity under changing circumstances: the case of Samsun, Turkey) başlıklı araştırma makalesi uluslararası Urban Design and Planning (Kentsel Tasarım ve Planlama) dergisinin “Küreselleşme çağında kentsel kimlik” temalı özel sayısında yayınlandı. İngiltere’nin en büyük ve en saygın mesleki kuruluşu olan ICE (Institution of Civil Engineers, Londra) tarafından yayınlanan hakemli derginin adı geçen özel sayısının baş editörlüğünü de yapan Prof. Oktay, Samsun’un geçmişten bugüne değişen koşullar çerçevesinde kimliğini irdelediği makalesinde, kent kimliğinin fiziksel ya da estetik ögelerle değerlendirilerek sınırlanmasının doğru olmadığını vurgulayarak, başka pek çok etmeni içeren bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor; Samsun’un kimliğini oluşturan ögelerin etkilerinin nasıl güçlendirilebileceği konusunda önerilerde bulunuyor. Prof. Oktay, bu makale ile Samsun’un ilk kez uluslararası planlama/tasarım literatüründe yer aldığını, bundan da mutluluk duyduğunu belirtiyor.
 
Basılı ve elektronik olarak yayınlanan derginin ilgili sayısına http://www.icevirtuallibrary.com/toc/jurdp/170/5 adresinden ulaşılabilir.