Dekanımız Prof. Dr. Derya OKTAY Mimarlık Fakülteleri Dekanlar Konseyi (MİDEKON) Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçildi.


Dekanımız Prof. Oktay, Mimarlık Fakülteleri Dekanlar Konseyi (MİDEKON) Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçildi
 
 
Türkiye ve KKTC’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan Mimarlık Fakültelerinin ve Mimarlık Bölümü olan diğer fakültelerin (toplam: 92) dekanlarından oluşan Mimarlık Fakülteleri Dekanlar Konseyi (MİDEKON) Toplantısı, 05 Mayıs 2017 tarihinde Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında, süresi dolan MİDEKON Yönetim Kurulu’nun yenilenmesi için yapılan ve sekiz adayın önerildiği seçimde, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay yeniden Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Yenilenen yönetim kurulunun diğer üyelerini Gebze Teknik Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi Dekanları oluşturuyor.

MIDEKON’un amaçları “mimarlık temel alanı (mimarlık, tasarım, planlama) disiplinleri ile ilgili yönetim, eğitim ve araştırma sorunları üzerinde AB ve küresel boyuttaki gelişmeleri de dikkate alarak görüş alış-verişinde bulunmak; ilgili yasalar ve yönetmelikler için öneriler hazırlamak; adı geçen disiplinlerle ilgili öğretim programlarının etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, Mimarlık Fakülte çatısı altında yer alan bölümlerin oluşturduğu iletişim grupları arasında eşgüdümü sağlamak ve ilişkileri geliştirici çalışmalar yapmak; Profesyonel mimarlık, tasarım ve planlama hizmetleri için verilecek eğitimin lisans ve yüksek lisans bütünlüğünü sağlamak için yapılacak yeni düzenlemeleri üniversitelerarası kurula, üniversite senatolarına ve ilgili diğer kurumlara sunmak” olarak tanımlanıyor.