Dekan Prof. Oktay EALD Üyesi


Mimarlık Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Derya Oktay, Avrupa Alan Kullanım ve  Geliştirme Akademisi (European Academy of Land Use and Development) tarafından 4-6 Eylül tarihlerinde Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen “Kırsal ve Kentsel Yerleşimlerde Kültürel Peyzaj: Mekansal Planlama ve Arazi Yönetiminde Geçmiş, Bugün ve Gelecek Bütünleşmesi” temalı Uluslararası ve  Disiplinlerarası Sempozyumda  (4th International and Interdisciplinary Symposium Cultural Landscapes in Rural and Urban Areas: The Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management) Türkiye ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni temsil etti. Prof. Oktay, toplantıda “Geleneksel ve Çağdaş Paradigmalar Işığında Sürdürülebilir Kentselliğin Yeniden Değerlendirilmesi (Rethinking Sustainable Urbanism in Light of Traditional and Contemporary Paradigms) başlıklı, Türk/Osmanlı Kentini yeniden yorumlayarak dersler çıkaran ve dünya genelinde sürdürülebilirliğe çağdaş yaklaşımları irdeleyerek özgün bir model ortaya koyan, davetli bir sunum gerçekleştirdi.
 
Sempozyumun ardından toplanan EALD Genel Kurulu’nda, önceden aday gösterilen Prof. Dr. Derya Oktay EALD Üyesi olarak kabul edildi. Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden 40 civarında üye ile çalışan EALD, sürdürülebilir arazi yönetimine disiplinlerarası yaklaşımlar sunan, çağrılı katılımlarla her yıl bir üyenin kurumunda/ülkesinde sempozyumlar düzenleyen, ve hakemli bilimsel kitaplar yayınlayan saygın bir kuruluş olup, uluslararası araştırma işbirliklerinin kurulması için bir platform olarak işlev görmekte, ve mekansal gelişme ve arazi korunumu alanında çeşitli aktörlerle bilimsel ağlar oluşturmayı hedef alan etkinlikleri desteklemektedir.