BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE ORYANTASYON PROGRAMI