667 KHK Uyarınca Ösym Tarafından Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarına Yerleştirilerek Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dikkatine


667 Khk Uyarınca Ösym Tarafından Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilerek Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Öğrenim Ücretlerine İlişkin Açıklama

Açıklamanın 10. Maddesi

2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması
sebebi ile sadece bu döneme münhasır olmak üzere öğrenciler, Ekim Kasım ve Aralık
aylarına ait ilk üç taksitin tamamını en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar,  kalan diğer
6 taksiti ise Ocak ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç
20’sine  kadar  ödeyeceklerdir.  Bundan  sonraki  yıllarda  ise  öğrenim  ücretleri  Eylül
ayından  başlamak  üzere  9  eşit  taksitte  ve  her  ayın  en  geç  20’sine  kadar  ilgili
yükseköğretim kurumunun banka hesabına yatırmak suretiyle ödenecektir.

11. Maddesinden alıntı:
Öğrencilerin birinci taksiti ödemeleri halinde ilgili programa kayıtları yapılacaktır.
Söz konusu döneme ait taksitlerinin tamamlanmaması durumunda bahar dönemi kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

Açıklamanın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.