Akademik Personel

Tam zamanlı öğretim üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Saim Can BERİTAN
Yrd. Doç. Dr. Çağlar KOŞUN
Yrd. Doç. Dr. Burcu MÜDERRİSOĞLU
Öğr. Gör. Cem AYIK
Arş. Gör. Yeliz EMECEN  (Lisans: Ege Üniv. : Y. Lisans: İstanbul Üniv.)