Akademik Personel

 
 
Prof. Dr. Derya OKTAY (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Mehriban MİKAYİLOVA
Doç. Dr. Hakan SAĞLAM 
Dr Öğretim Üyesi Melda GENÇ
Dr. Öğretim Üyesi Erhan Burak PANCAR
Dr.  Öğretim Üyesi Fatih US
Öğr. Gör. Robert John LEWIS
Arş. Gör. Hilal PARLAK ARSLAN
Arş. Gör. Semra BAKKAL
Arş. Gör. Yeşim GÖRMÜŞ
Arş. Gör. Kader KESKİN
Arş. Gör. Yasemin KÜTÜK